Moje obhliadky (0)

Vypracovanie zmlúv

Plánujete uzavrieť zmluvu a neviete, čo všetko sa v nej má uviesť a upraviť?

Tvorba ako aj uzatváranie zmlúv si vyžadujú znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, príp. zmluvy, ktorá nie je platná či právne vymožiteľná. 

Ak potrebujete vypracovať znenie ktoréhokoľvek typu zmluvy, príp. máte záujem o kontrolu už existujúcej zmluvy, naša advokátska kancelária sa rada stane pre vás v tomto kroku oporou. 

 

Naša spoločnosť ponúka fyzickým aj právnickým osobám, zabezpečenie vypracovania rôznych typov dokumentov na základe dlhoročných skúseností sú nami zabezpečené dokumenty vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru.

 

Najčastejšie vyhotovované zmluvy sú:

-Zmluva o spolupráci
-Sprostredkovateľská zmluva
-Kúpna zmluva
-Darovacia zmluva
-Nájomná zmluva
-Zámenná zmluva
-Zmluva o dielo
-Zmluva o poskytnutí služieb

 

 Na internete je možné nájsť mnoho vzorov, no nie vždy je to tá správna voľba. Často tam nájdete zmluvy, ktoré su nekompletné, jednostranné, na základe čoho Vám príslušný okresný úrad, katastrálny odbor konanie pre takéto zmluvy pozastaví a Vy strácate drahocenný čas a peniaze. Nechajte si vypracovať zmluvy u nás, ktoré sú overené nie len naším právnym poradcom, ale aj samotnou praxou.

 

U nás vypracujeme akúkoľvek zmluvu či kupno predajnú, darovaciu, zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo návrh na vklad vlastníckeho správa a iné v čo najkratšom čase.

 

 

Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM