Moje obhliadky (0)

Inžinierska a koordinačná činnosť

Plánujete stavať, ale ešte nemáte vybavené stavebné povolenie? Posielajú Vás hore dole, vyžadujú stále novú žiadosť, potvrdenia a mnohé ďalšie dokumenty? Služba “Inžinierska a koordinačná činnosť" je práve pre Vás, súvisí s každou činnosťou, ktorá sa vyskytuje v procese od prvotnej projektovej dokumentácie, cez územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vlastnej realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti.

 

V Inžinierska a koordinačná činnosť sa snažíme ponúknuť také služby, aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je dobré mať už v samotných začiatkoch investičného zámeru efektívny inžiniering, pomocou ktorého sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.

 

 

Inžiniering

 

 Ponuka služieb: 

- Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

- Projektový manažment

- Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami

- Vypracovanie podkladov súvisiacich s podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia stavby

- Zabezpečenie vydania rozhodnutia o umiestnení stavby

- Obstaranie dokladov a stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre stavebné konanie

- Zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prípojky na verejné inžinierske siete

- Spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby

- Koordinácia dodavateľských firiem počas výstavby

- Vypracovanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o povolenía na užívanie stavby a obstaranie   dokladov a

  stanovísk verejno – právnych orgánov potrebných pre toto konanie

- Kolaudačné rozhodnutie

 

Stavebná činnosť

 

 Realizácie:

- Inžinierske siete
- STL a NTL plynovody, Vodovody
- Kanalizácie, Komunikácie
- Elektrické rozvody NN a VO a iné

 

Projektová činnosť, poradenstvo

 

 Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

 V oblasti projekčnej činnosti ponúkame: 

- PD k územnému konaniu

- PD k stavebnému konaniu

- Technické poradenstvo

- Štúdie a investičné zámery

- Projekty pre územné konanie

- Projekty prikladané k žiadosti o stavebné povolenie

- Projekty pre realizáciu stavby

- Projekty skutočného vyhotovenia

 

 

Vďaka špecializácii na projekty rezidenčnej výstavby a dlhoročným skúsenostiam v odvetví poskytujeme investorom stabilné zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom realitného trhu na Slovensku a to najmä v Poprade a okolí.

 

Na základe skúsenosti v oblasti projektového manažmentu zabezpečujeme súbor komplexných činností, od prípravnej fázy, analýzy, kúpy projektu, získania všetkých potrebných zákonmi stanovených povolení pre zahájenie realizácie projektu, až po finálnu realizáciu a predaj projektu

 

 

Referencie

Pozrite si niekoľko nami vypracovaných projektov 

 

 

Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM