Moje obhliadky (0)

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania z príjmov za rok 2019

 

1. OPATRENIE:

 

Vládny kabinet po návrhu finančnej správy predĺžil termín podania daňového priznania z príjmom všetkým daňovníkom, a to do konca júna. O tejto skutočnosti nie je potrebné daňový úrad informovať žiadnou žiadosťou. Daňovníci sa nemusia obávať, že im za nedodržanie riadneho termínu, vznikne nejaká sankcia. Tiež im zanikne daňový nedoplatok v prípade, že do 30. júna podajú daňové priznanie a zaplatia daň. 

 

V prvom rade ide o fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Do tejto kategórie patria hlavne zamestnanci a osoby s inými príjmami ako zo živnosti. Tiež nepodnikatelia, ktorí majú aj iné príjmy ako zo zamestnania, ide napríklad o športovcov, advokátov, občianske združenia a tiež o príjmy z prenájmu. Po novom toto nariadenie platí aj pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri, platiteľov DPH, FO podnikateľov a živnostníkov, ktorí s daňovým úradom komunikujú elektronicky.
DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM