Moje obhliadky (0)

Koho sa týka elektronická komunikácia s daňovým úradom?

 

Po novom od minulého roka, a to od 1. júla 2018, každej fyzickej osoby, ktorá spĺňa súčasne obidve uvedené podmienky: prvou podmienkou je byť podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a druhou byť registrovaný pre daň z príjmov (mať pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ). Týka sa to hlavne: živnostníkov, finančných agentov, finančných poradcov, notárov, znalcov, stavebných inžinierov, architektov, geodetov, advokátov, lekárov, audítorov.

 

Kto je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka? Každá osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského, alebo iného ako živnostenského oprávnenia  podľa osobitných predpisov a tiež FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Registrovanou pre daň z príjmov je fyzická osoba, ktorá na území SR získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, vykonáva inú samostatne zárobkovú činnosť, alebo na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku.

 

Ak ste sa našli v definícií podnikateľa podľa Obchodného zákonníka a aj v definícii o registrovanej osobe pre daň z príjmov, tak potom na to, aby ste mohli elektronicky komunikovať s daňovým úradom, sa musíte najskôr zaregistrovať na portáli Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk). Ak ste registrovaný pre daň z príjmov, ale podnikateľom podľa Obchodného zákonníka nie ste, potom nie ste povinný elektronický komunikovať s daňovým úradom. Do tejto skupiny budú patriť napríklad FO, ktoré sú prenajímateľmi nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia.

 

Registrovať sa môžete tromi spôsobmi:

1.   s elektronickým občianskym preukazom,

2.   so zaručeným elektronickým podpisom,

3.   vyplnením registračného formuláru.

 

Po registrácií dostanete email s aktivačným odkazom na potvrdenie registrácie a následne ďalší email s ďalšími inštrukciami. Jednou z nich bude, že sa máte osobne dostaviť na daňový úrad a preukázať tam Vašu totožnosť.

 

Dokumenty, ktoré budete elektronicky posielať cez portál, budú najčastejšie: daňové priznanie k dani z príjmu, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, kontrolné výkazy DPH, súhrne výkazy, účtovné závierky a oznámenia o ich schválení.
DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM