Moje obhliadky (0)

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľností

Kúpili, zdedili, prípadne dostali ste darom nehnuteľnosť a teraz ju chcete predať? Ak nechcete platiť daň z predaja nehnuteľností, nemali by ste ju predať skôr ako uplynie doba 5 rokov od dňa nadobudnutia nehnuteľnosti. Nadobudnutím sa myslí deň povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. To platí pri kúpe, výmene, alebo darovaní nehnuteľností. V prípade dedenia je dňom nadobudnutia nehnuteľnosti smrť poručiteľa. V oboch prípadoch je potrebné si skontrolovať list vlastníctva, kde je uvedený dátum nadobudnutia. Aj pár dní nesúladu medzi podpisom zmluvy o predaji a dátumom nadobudnutia Vás môže stať niekoľko tisíc eur.

 

V prípade, ak nie je možné počkať s predajom nehnuteľností kým uplynie doba 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, viete si túto daň legálne znížiť. Pri predaji nehnuteľnosti si viete uplatniť náklady na jej obstaranie, výdavky na rekonštrukciu, údržbu. Tiež si viete uplatniť výdavky súvisiace s jej predajom (provízia realitnej kancelárií, právny servis, odmena znalca). Ak ste nehnuteľnosť kupovali na hypotéku, viete si uplatniť aj tieto náklady, a tak si znížiť daň. Môžete si započítať náklady spojené s ukončením úverovej zmluvy, ako aj výdavky z úrokov na úver.

 

Nezabudnite na odvod do zdravotnej poisťovne (14 %, zdravotne postihnuté osoby 7 %), ktorý Vám poisťovňa vypočíta zo základu dane, a zaplatiť ho budete musieť v nasledujúcom roku po predaji nehnuteľnosti. Tento odvod si môžete započítať ako Váš výdaj v dodatočnom  daňovom priznaní a bude Vám vyčíslený preplatok na dani. Na vrátenie daňového preplatku je potrebné vyplniť žiadosť  v rámci dodatočného daňového priznania. 

 

Sadzba dane z predaja nehnuteľností je 19 % v prípade ak je základ dane do výšky 35.022,31 € vrátane, nad túto sumu je sadba dane 25 %. Platí sa z rozdielu medzi obstarávacou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali, mínus preukázateľne náklady súvisiace s danou nehnuteľnosťou. Ak sú tieto náklady vyššie ako príjem z nehnuteľností v daňovom priznaní sa na stratu neprihliada. Termín na podanie daňového priznanie je do 31.3. daného roku.

 

Príklad:

Pán Kupec kúpil pred troma rokmi 2-izbový byt za 61.000,- €. Išlo o byt po čiastočnej rekonštrukcií, kde bolo potrebné zrekonštruovať kúpeľňu, čo ho stálo 7.000,- €. Teraz sa byt rozhodol predať za 79.000,- €. Na predaj využil službu realitnej kancelárie, ktorá si vypýtala províziu vo výške 2.500,- €.

 

Výpočet dane:

Predajná cena                      79.000,- €

- obstarávacia cena            61.000,- €

- rekonštrukcia                       7.000,- €

- provízia RK                           2.500,- €

Základ dane                           8.500, - €

 

Odvod do ZP (14 %)          1.190,- €

Daň 19 %                             1.615,- €

 

Pán Kupec musí z predaja bytu zaplatiť daň vo výške 1.615,- €, a odvod do zdravotnej poisťovne 1.190,- €.

V dodatočnom daňovom priznaní budú jeho celkové náklady = 79.000 – 61.000 – 7.000 – 2.500 – 1.190 = 7.310,- x 0,19 = 1.388,9 € daň.

Daňový preplatok = 1.615 – 1.388,9 = 226,1 €
DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM