Moje obhliadky (0)

Aké povinnosti pre Vás vyplývajú zo zákona, keď už bývate vo svojom?

Konečne ste si kúpili vlastné vysnívané bývanie! Máte za sebou všetky náležitosti čo to obnáša, od výberu potenciálnych nehnuteľnosti, absolvovaní obhliadok, vyjednávania ceny, vybavovania hypotéky, až po podpis rezervačnej, úverovej, záložnej a kúpnopredajnej zmluvy.

 

Kúpa nehnuteľnosti so sebou prináša množstvo vybavovania a tento kolotoč sa nekončí ani po jej kúpe, kedy Vám vznikajú nejaké oznamovacie povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z nadobudnutia nehnuteľnosti.

 

 1. Zmena trvalého pobytu, ktorá sa oznamuje priamo na mestskom alebo obecnom úrade po predložení listu vlastníctva na Vaše meno.

 Budete potrebovať:

 •  platný doklad totožnosti
 •  originál listu vlastníctva
 •  písomne potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bytového domu,  bytu/nehnuteľnosti alebo ich osobná účasť
 •  pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu.

 

 1. Druhým krokom je si vybaviť nový občiansky preukaz na ktoromkoľvek pracovisku Okresného riaditeľstva policajného zboru do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. Budete potrebovať starý občiansky preukaz, potvrdenie o novom trvalom pobyte a kolok v hodnote 4,50 €.
 2. Informovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Zmenu je potrebné nahlásiť do 8 dní. V zdravotnej poisťovni budete potrebovať potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu. Zmenu v sociálnej poisťovni, ak ste zamestnaní, urobí Váš zamestnávateľ. V prípade ak ste SZČO, zmenu trvalého pobytu ste povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Registračný list FO.

 3. Urobiť prepis médií a služieb (elektrárne, plynárne, RTVS), kde budete potrebovať buď nový list vlastníctva s Vašim menom, alebo podaný návrh na vklad, číslo a stav elektromera (plynomeru), údaje predávajúceho a kupujúceho, a na plynárňach ešte zákaznícke číslo (číslo zmluvy). Každému kto je odberateľom elektriny vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete priamo na stránke RTVS alebo na Pošte.

 4. Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné urobiť zmenu výkonu správy bytového domu, ktorá sa oznamuje priamo u príslušného správcu bytového domu, ktorý je uvedený v kúpnopredajnej zmluve. Túto zmenu môžete urobiť až keď máte k dispozícií list vlastníctva na Vaše meno.

 5. V prípade ak ste svoju nehnuteľnosť financovali hypotekárnou zmluvou, niektoré banky od Vás budú vyžadovať doručiť originálny list vlastníctva a kópiu rozhodnutia katastra o povolení vkladu.

 6. V poslednom rade Vám vzniká daňová a ohlasovacia povinnosť k dani z nehnuteľnosti na Mestský prípadne Obecný úrad, v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  a to do 31.1 v nasledujúcom roku, ku ktorému priložíte list vlastníctva a kópiu kúpnej zmluvy (viac s ďalšom článku). Tiež si nezabudnite splniť ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad v meste alebo obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza.DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM